A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – varianta finală.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la:

  • specificitatea proiectelor;
  • documentele solicitate;
  • criteriile de verificare;
  • o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea ghidului solicitantului – conditii specifice, axa 9, PI 9.1 – DLRC.
Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte in MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;

Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI: 
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.
Ordin MDRAP nr. 2587/13.09.2019 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Ordinul comun MFE nr. 559/28.03.2019 si MDRAP nr. 1520/10.04.2019 pentru aprobarea Orientarilor pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20000 locuitori-etapa a III-a mecanismului DLRC.

Ghid 9.1

Ordin 2587/13.09.2019 

Ordin 2953/22.10.2019

Ordin 559/28.03.2019 – 1520/10.04.2019

Orientari GAL etapa III CLLD

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de  23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și  POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până pe 1.06.2020, ora 17.00.

* * *

POR este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
Achiziție servicii de organizare seminarii
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut