Trei posturi vacante de Expert cu rol de ofițer de monitorizare, Direcția Implementare POR, pe perioadă determinată de 2 ani

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele trei posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de monitorizare la Departamentul Monitorizare Proiecte, Direcția Implementare POR, pe perioadă determinată de 2 ani.

Prezentarea postului(responsabilităţi):

Monitorizează implementarea proiectelor finanţate prin POR, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, având ca principale activităţi :

 • Analizarea datelor incluse în rapoartele de progres și în rapoartele privind durabilitatea proiectelor, primite de la beneficiari, solicitarea de clarificări (dacă este cazul);
 • Analizarea progresului fizic al proiectelor, gradul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor propuse;
 • Efectuarea de vizite de monitorizare la faţa locului;
 • Elaborarea şi transmiterea către AMPOR a rapoartelor cerute prin procedurile de monitorizare, pentru fiecare din proiectele pe care le monitorizează în cadrul axelor prioritare ale POR;
 • Acordarea de asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin POR.

Requirements:

Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017, Ramură de Știință: ”Inginerie civilă”

Permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

The experience:

 • Experienţă de minimum 3 ani, în specialitatea studiilor absolvite, ulterior licenţierii;

Knowledge/skills/competences:

 • PC operating skills (Word, Excel).
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, analogical thinking, inclination towards analysis and investigation, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Bibliography for the competition:

 • Legea nr. 315/2004 – Legea privind dezvoltarea regională în România;
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/images/POR_2014-2020%20%20-%20aprilie%202017.pdf
 • OUG 40/ 2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții;
 • LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Republicată/ Actualizata prin Legea 241/2016

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 14.03.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 21.03.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura, cu specificarea postului pentru care se aplică;
  • copies according to study documents;
  • copy of driver's license;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 26.03.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 29.03.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 03.04.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 10.04.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 13.04.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Previous Post
Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare pentru reducerea emisiilor de carbon a fost prelungit
Next Post
Contractele de finanțare prin Regio 2014-2020, din Regiunea Nord-Vest, se apropie de 2 miliarde de lei
Menu
Skip to content