A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post vacant de Expert SMIS

ADR Nord-Vest offers the following to the competition  post  vacant de Expert SMIS  în cadrul Compartimentului SMIS(Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale), Direcţia Implementare POR, pe perioadă nedeterminată

Main Responsibilities:

 • Răspunde de înregistrarea în MySMIS a datelor aferente cererilor de finanțare, cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, rapoartelor de vizită pe teren și a altor documente relevante, privind depunerea, evaluarea, selecția, contractarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate prin POR 2014 – 2020;
 • Răspunde de asigurarea de suport pentru ceilalți experți din cadrul DIPOR privind introducerea și actualizarea datelor în MySMIS;
 • Răspunde de colaborarea cu AM POR pentru actualizarea și corectarea datelor în MySMIS;
 • Răspunde de asigurarea de suport în cadrul activităţilor de Help-Desk destinate aplicanţilor şi beneficiarilor POR 2014-2020 cu privire la introducerea şi actualizarea datelor în sistemul MySMIS, precum şi de activităţile de instruire a aplicanţilor şi beneficiarilor în acest domeniu.

Requirements:

Studies / qualifications:

University studies, bachelor's level, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.615/2017.

The experience:

 • experienţă în muncă, de minimum 3 ani în activităţi de suport tehnic/help-desk/relaţii cu clienţii;

Knowledge/skills/competences:

 • PC operating skills (Word, Excel).
 • Rezistență la stres; răbdare; capacitate de autocontrol; responsabilitate; echilibru, gândire analogică, înclinaţie către analiză şi investigare, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a desfăşura mai multe sarcini simultan; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.
 • Cunoştinţele privind utilizarea semnăturilor electronice constituie avantaj.

Bibliography for the competition:

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest în data de 03.05.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 10.05.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resources.umane@nord-vest.ro :
  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copy of driver's license;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
  • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 16.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 22.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 24.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 30.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 05.06.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

Previous Post
Accomodation purchase
Next Post
S-a lansat apelul REGIO destinat proiectelor nefinalizate ce vizează investiții în patrimoniul natural și cultural
Menu
Skip to content