A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs 3 posturi Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele trei posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă determinată de 2 ani, la Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte POR, Direcția Implementare POR.

Main Responsibilities:

– Verificarea proiectelor finanţate în cadrul POR, implementate în regiune, verificarea lucrărilor/bunurilor/serviciilor co-finanţate efectiv executate/livrate/prestate;

– Verificarea cheltuielilor declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor efectuate şi realizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a finanţării;

– Verificarea cererilor de prefinanţare, rambursare şi plată din punct de vedere tehnic şi financiar;

– Efectuarea de vizite la faţa locului pentru fiecare proiect, aferente cererilor de rambursare, asigurând verificarea executării lucrărilor, livrării bunurilor şi prestării serviciilor conform contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare, și întocmirea raportului de vizită la fața  locului în conformitate cu procedurile și instrucțiunile AMPOR aplicabile;

-Certificarea realității  şi legalității cheltuielilor declarate de către beneficiar, în cererile de rambursare/plată;

-Verificarea respectării obligaţiilor beneficiarilor în materie de informare şi publicitate;

Requirements:

1. 2 posturi de Expert cu rol de ofițer de contract

  Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017.
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

 The experience:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul ingineriei civile;

 Knowledge/skills/competences: 

 • PC operating skills (Word, Excel).
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, analogical thinking, inclination towards analysis and investigation, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 

2. 1 post de Expert cu rol de ofițer de contract

 Education and qualifications:

 • studii universitare, nivel licenţă în ramura de știință „Ştiinţe economice”, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017:
 • permis de conducere categoria B, cu vechime de minimum 1 an.

The experience:

 • Experienţă de minimum 1 an, ulterior licenţierii, în domeniul studiilor absolvite;

 Knowledge/skills/competences: 

 • PC operating skills (Word, Excel).
 • Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, analogical thinking, inclination towards analysis and investigation, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.
 • Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Bibliography for the competition:

1. OUG 40/ 2015, cu modificările și completările ulterioare – Cap. IV Prefinanțarea, Cap. V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată,

2. Instrucțiunea AMPOR nr. 41/2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

(http://www.inforegio.ro/images/2.2%20CP/Instructiune%2041.rar)

3. Ghidul solicitantului PI 2.2.- cap. 3.3.Eligibilitatea proiectului și 3.4. Eligibilitatea Cheltuielilor

Organizational information:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest şi în data de 17.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 27.04.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resources.umane@nord-vest.ro:
 • copy of identity document;
 • CV dated and signed;
 • the letter of intent with the date of submission and signature;
 • copies according to study documents;
 • copy of driver's license;
 • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed and stamped, with the registration number from the employer;
 • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed, stamped and with registration number);
 • certificate issued by the family doctor or qualified medical units, from which it can be concluded that the person in question is fit to perform the work for which he is applying for employment (issued no more than 6 months before the competition);
 • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.
 • în data de 04.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 10.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 14.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 17.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • The communication of the results obtained at the selection interview and the respective final results of the competition will be made by 24.05.2018, after the completion of the work of the recruitment and selection committee.
Previous Post
ADR Nord-Vest offers two positions of TECHNICAL EXPERT
Next Post
Request for a price offer for accommodation services
Menu
Skip to content