EMOBICITY

Creșterea eficienței energetice prin promovarea mobilității electrice în orașe (Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in the CITY).

Proiectul a fost declarat câștigător în cadrul celui de al patrulea apel de proiecte aferent Programului European de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020

ObIectivul proiectului  :

Obiectivul general al proiectului EMOBICITY constă în  îmbunătățirea politicilor publice regionale privind promovarea utilizării mijloacelor de transport electrice (cu emisii scăzute de dioxid de carbon) și adoptarea unor măsuri sustenabile în domeniul mobilității electrice inovatoare (e-mobilitate).

Acest obiectiv se va realiza prin  valorificarea si promovarea experienței regiunilor partenere, prin intermediul schimburilor de experiență, în vedere dezvoltării avantajelor competitive ale entităților active în sectorul mobilității electrice și prin realizarea planurilor de acțiune pentru creșterea impactului Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă prin mobilizarea stakeholder-ilor locali.

Având suportul Comitetelor Regionale de Reprezentanți și prin vizite de bune practici se vor identifica bunele practici din domeniul mobilității electrice în cadrul fiecărei regiuni partenere, acestea urmând a fi transferate integral sau parțial in implementarea Planurilor de acțiune care vor fi elaborate de fiecare regiune parteneră din proiect.

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din reprezentanți ai administrațiilor publice, societatea civilă , mediul academic și mediul economic.

Perioada de implementare a proiectului:  1 august 2019 – 31 iulie 2023 (48 luni)

Parteneriatul EMOBICITY cuprinde6 parteneri (agenții de dezvoltare, agenție pentru energie, institute de cercetare pentru energii regenerabile) din 5 țări europene:

 1.        Centre for Renewable Energy Sources & Saving (CRES)-GRECIA

2.         Energy institute hrvoje požar (EIHP)-CROAȚIA

3.         Regional management northern hesse gmbH (RMNH)-GERMANIA

4.         Azorean government – regional directorate for energy (AZORES)-PORTUGALIA

5.         Portuguese energy agency (ADENE)-PORTUGALIA

6.         North-West Regional Development Agency (RO)ROMANIA

Bugetul total al proiectului este de 1.071.804.euro, din care bugetul ADR Nord-Vest este de 162.374 euro.

https://www.interregeurope.eu/emobicity/

Cristina David, manager de proiect

Paul Pantiș, expert comunicare

Articolul anterior
Achiziție servicii închiriere spațiu, organizare evenimente și servicii catering – ANULAT
Articolul următor
EMOBICITY
Meniu
Sari la conținut