Eficientizarea sistemului de iluminat public al orașului Săcueni, jud. Bihor

Domnul Csaba Béres, primarul oraşului Săcuieni, jud. Bihor, a semnat în data de 10 decembrie 2019 contractul de finanţare pentru proiectul “Eficientizarea sistemului de iluminat public al orașului Săcueni”, finanţat prin POR 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operaţiunea “Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”

Scopul proiectului este eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public al oraşului Săcueni prin scăderea consumului de energie şi prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon de la nivelul localitaţii. Obiectivul va fi îndeplinit prin instalarea sistemului de telegestiune, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, instalarea de panouri fotovoltaice şi prin extinderea sistemului de iluminat public.

Dintre cele 9 obiective specifice ale proiectului amintim:

  1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public cu 140.813 kWh/ an, de la 283.459 kwh/an la un consum anual de 142.646 kwh/an.
  2. Scăderea anuala a gazelor cu efect de sera cu 77,02 tone dioxid de carbon, de la 155,05 tone la 78,03 tone.
  3. Creşterea surselor de energie regenerabilă prin montarea a 67 de panouri fotovoltaice.
  4. Cresterea lungimii sistemului de iluminat public prin modernizarea/crearea/ extinderea cu 46.266,47 ml.
  5. Creşterea numărului de corpuri de iluminat instalate prin proiect de la 0 la începutul implementarii la 1042 la finalul proiectului.

Perioada de implementare este între 01.07.2017 – 31.03.2022.

Valoarea totală a proiectului: 7.302.172,70 lei, din care sprijin financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională 7.156.129,24 lei.

Articolul anterior
Eficientizarea sistemului de iluminat public al orașului Săcueni, jud. Bihor
Articolul următor
Achiziție servicii de închiriere sală de conferințe și servicii de catering
Meniu
Sari la conținut