1. Prima pagină
  2. Despre noi
  3. Misiune și viziune
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013 şi PDR 2014-2020.

În ceea ce priveşte programele regionale, ADR Nord-Vest a fost autoritate de implementare a fondurilor de pre-aderare, în cadrul Programelor Phare CES şi guvernamentale, în perioada 1999-2009.

Pentru perioada 2007-2013, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional POR – REGIO, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

În luna martie 2013, Ministerul Economiei (în calitatea sa de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE) şi ADR Nord-Vest au semnat un acord prin care cel dintâi a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient şi, ulterior, din 2014, a Axei Prioritară 3 – Operaţiunea 3.1.1 ,,Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost implicată, încă de la înfiinţarea sa, în diverse parteneriate importante din punct de vedere strategic prin care susţine obiectivele de dezvoltare regională, dintre care amintim:

Nume organizaţie Calitate ADR Nord-Vest
Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG Membru fondator
Asociaţia Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială (P.R.O.I.S.N.V.) Membru fondator
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea BRECO – pentru graniţa România-Ungaria Membru fondator
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava – pentru graniţa România-Ucraina Membru fondator
Asociaţia Cluj Capitală Culturală 2021 Membru fondator

Alte parteneriate:

Protocol de colaborare cu Facultatea de Studii Europene – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Protocol de colaborare în plan regional încheiat cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A., Sucursala Cluj

Acord de colaborare în cadrul Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

STRUCTURI ASOCIATIVE

ADR Nord-Vest a facilitat, începând cu anul 2008, crearea de clustere în domenii strategice cu potenţial pentru dezvoltarea economică a regiunii, cum ar fi energia geotermală şi apa, energiile regenerabile, fabricarea mobilierului, sectorul IT etc.

ADR Nord-Vest a fost inițiatorul a trei dintre cele şapte clustere existente la nivel regional –  Clusterul Mobilier Transilvan, Cluj IT şi TREC Transylvania Energy Cluster, având calitatea de membru fondator sau membru cu rol de catalizator în asociaţiile înfiinţate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare.

Meniu
Sari la conținut