ue
gv_r
regio
structurale

Demarare procedură de achiziţie servicii tipografice si servicii conexe

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica servicii tipografice si servicii  conexe pe proiectele:

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest, Axa 12

-Proiectul Europe Direct

-Proiectul investEU in Northen Transylvania

Specificaţii tehnice tipărituri