DEBUTING – Dezvoltarea afacerilor prin incluziune și conștientizare de gen

DEBUTINGDezvoltarea afacerilor prin incluziune și conștientizare de gen – Developing Businesses Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences

Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2027, proiectul DEBUTING finanțat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2021-2027, componenta „Îmbunătăţirea politicilor pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor”.

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea instrumentelor de politică publică de sprijin pentru întreprinderi, în vederea includerii și implementării de măsuri de egalitate de gen, cu sprijinul organizațiilor de tip cluster, în cadrul strategiilor de specializare inteligentă.

Consorțiul european este alcătuit din 11 organizații de sprijin pentru mediul de afaceri, respectiv consilii regionale, ministere de resort, agenții de dezvoltare și inovare, universități:

 • Regiunea Värmland din Suedia (coordonator)
 • Universitatea Karlstad din Suedia (partener consultativ)
 • Consiliul Regiunii Laponia din Finlanda
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest din România
 • Ecoplus – Agenția de afaceri din Austria Inferioară
 • Cabinetul Primului Ministru din Ungaria
 • ART-ER Asociația de Cercetare a atractivității teritoriale a Regiunii Emillia Romagna din Italia
 • Agenția de Dezvoltare a Regiunii Navarra din Spania
 • Consiliul Voievodatului Pomeranian din Polonia
 • Grand E-nov+ – Agenția de inovare și prospectare internațională a Regiunii Grand Est din Franța
 • Agenția Regională pentru Clustere din Regiunea Baden-Württemberg din Germania

Proiectul dispune de un buget total de 2.279.549 euro din care 1.807.617 euro finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul aferent ADR Nord-Vest fiind de 157.866 euro.

Pentru a beneficia de transferul de expertiză la nivel extins, dincolo de consorțiul proiectuluiîn fiecare regiune parteneră se constituie un Comitet Regional de Reprezentanți/ Local Stakeholders Group, sub forma uneistructuri informale, deschise, bazată pe colaborare instituțională. La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, au fost identificate pentru început 17 organizații reprezentative pentru tematica abordată, care si-au manifestat interesul de a se alătura inițiativei prin desemnarea de membrii în cadrul comitetului regional:

 • Autorități publice locale și naționale: Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca, Academia Română filiala Cluj-Napoca, Ministerul Familiei, Tineretului și a Egalității de Șanse
 • Clustere și structuri de sprijin pentru afaceri: Transylvania Energy Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, Cluster AgroTransilvania, Cluj IT Cluster, Transilvania IT Cluster, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de Educație, Cluj Innovation Park
 • Asociații de antreprenoriat feminin, ONGuri: Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, Grupul Antreprenoare, Organizația Femeilor Antreprenor OFA UGIR, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (centrul Europe Direct)

Pe perioada implementării proiectului au loc întâlniri semestriale în cadrul cărora sunt împărtășite interacțiunile directe cu bunele practici ale regiunilor partenere, sunt analizate și dezbătute modelee de afaceri din perspectiva egalității de gen și sunt înaintate propuneri de acțiuni și măsuri care să contribuie la dezvoltarea acestora în ansamblu și specific pe componentele urmărite în proiect:

 • creșterea competitivității și a capacității de inovare a 7500 de firme din cele 10 regiuni partenere, prin dezvoltarea și utilizarea de modele de afaceri incluzive;
 • creșterea gradului de conștientizare la nivelul firmelor, prin intermediul clusterelor, pentru adoptarea măsurilor privind egalitatea de gen;
 • eficientizarea măsurilor existente și identificarea de noi metode, care să faciliteze monitorizarea acțiunilor și evaluarea impactului  prin indicatori adecvați;
 • maximizarea gradului de conștientizare și îmbunătățirea capacității factorilor de decizie și a clusterelor de a aborda egalitatea de gen în diferite domenii ca factor esențial pentru dezvoltarea și creșterea competitivității IMM-urilor.

Prin proiect se va elabora o analiză comparativă între regiunile partenere privind statusul aplicării principiilor egalității de gen, vor fi generate interacțiuni și schimburi de bune practici între membrii Comitetelor Regionale de Reprezentanți constituite la nivelul fiecărei regiuni partenere, va genera instrumente de evaluare și recomandări de politică publică bazate pe incluziune și egalitate de șanse. Pe parcursul proiectului, la nivelul regiunilor partenere vor fi organizate 33 de evenimente interregionale de schimb de experiență, identificarea și promovarea a minim 22 de inițiative de bună practică și 80 de întâlniri ale celor peste 87 de organizații membre în comitetele regionale.

Puteți urmări și contribui la activitățile proiectului abonându-vă la conturile de social media: LinkedINTwitter și Facebook.

https://interregeurope.eu/debuting

Echipa de Proiect:
Ioana Dragoș – manager de proiect
Mariia Chornobai – asistent manager și expert implementare
Marius Lazin – expert implementare și responsabil de comunicare
Claudia Frățila – expert implementare
Angela Man – expert financiar

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 16 iunie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Articolul următor
Achiziție pachet de instruire profesională
Meniu
Sari la conținut