Achiziție pachet de instruire profesională

Specificații tehnice pentru servicii de formare profesională:

Privind achiziţia de: Pachet de instruire profesională destinat perfecţionării în domeniul Controlului intern managerial pentru 1 salariat (Şef Departament Juridic/consilier juridic)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare;

NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  a doua jumătate a lunii iulie 2023

TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

 • Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice
 • Comisia de monitorizare: rol, componentă, atribuții, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere
 • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
 • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevăzute de OSGG nr. 600 / 2018
 • Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018
 • Completarea situațiilor centralizatoare anuale
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern)
 • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern
 • Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018
 • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță
 • Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat
 • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe toate standardele
 • Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc.
 • Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor
 • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate
 • Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea performanțelor
 • Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare
 • Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea performanțelor

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire teoretică

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România

PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de instruire profesională/ cursant:

 • Maxim 6.650 lei fără TVA /cursant, incluzând şi serviciile hoteliere şi de masă

Contract – NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 21.06.2023, ora 12

Articolul anterior
DEBUTING – Dezvoltarea afacerilor prin incluziune și conștientizare de gen
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională – etică și integritate
Meniu
Sari la conținut