Corrigendum nr. 1 pentru GHIDUL SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

ADR Nord-Vest publică Corrigendum nr. 1 pentru GHIDUL SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, și anexele aferente, prin care modifică termenul limită de depunere a fișelor de proiect, dar sunt aduse și o serie de modificări ghidului simplificat. Noul termen limită pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 7 ianuarie 2021, ora 12.00.

*Notă de completare din data de 29.12.2020 – ADR Nord-Vest publică Nota de completare la Corrigendum nr. 1 pentru GHIDul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, pentru corelarea în ansamblu a conținutului ghidului și a anexelor acestuia, mai exact, pentru corelarea Anexei nr. 2 „Grila de evaluare” cu modificările propuse în Corrigendumul nr. 1. A se consulta Anexa 2. Grila de evaluare_NV_corrigendum 1 anexată prezentei note de completare.

Vă rugăm să consultați toate modificările propuse prin Corrigendumul nr. 1.

Vă reamintim:

Toate detaliile legate de procesul de depunere și  selecție al fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos.

Cu o alocare de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de Minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing;  studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;    studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020,  sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități,
 • institute de cercetare,
 • ONG-uri,
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
 • microîntreprinderile
 • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: inno@nord-vest.ro.

Articolul anterior
Achiziție 28 buc kit-uri servicii de certificare a semnaturii electronice și 120 buc servicii de reinnoire semnaturii electronice
Articolul următor
Corrigendum nr. 1 pentru GHIDUL SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Meniu
Sari la conținut