Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru învățământul terțiar

Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale“, Prioritate de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare“, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței  învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive“ a fost modificat prin Ordinul de ministru numărul 1917/2018.

Principalele modificări au fost operate în Capitolul 2 – Informații apel de proiecte, secțiunile 2.1, 2.4 și 2.5, precum și în Capitolul 4 – Criterii de eligibilitate și selecție, secțiunile 4.1 și 4.2. Ca urmare,  intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile va fi de minim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, maxim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (Instituţia de învăţământ superior de stat).

Conform modificărilor introduse, o universitate poate depune una sau mai multe cereri de finanțare. La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere şi prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi/ sau încadrarea în paritatea de maxim 9.000,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv, numărul maxim de studenţi înscrişi în instituţia de învăţământ superior de stat respectivă ce pot utiliza simultan infrastructura subiect al cererii de finanţare, indiferent de faptul dacă infrastructura subiect al cererii de finanţare este utilizată individual doar de o singură facultate componentă a instituţiei de învăţământ superior de stat sau este utilizată în comun de mai multe facultăţi componente a instituţiei de învăţământ superior de stat.

 

Ordinul 1917/ 2018

Sinteza modificărilor

Ghid 10.3 corrigendum

Articolul anterior
Un nou Manual de Identitate Vizuală a REGIO 2014-2020
Articolul următor
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru învățământul terțiar
Meniu
Sari la conținut