CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul: P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe

Ieri, 9 august 2018, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (REGIO) a publicat Corrigendumul la Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fonduriIor pentru apelul P.O.R./2018/8/8. 1/8.2/1-Ambulanțe din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii medicale de urgență”.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a aplicațiilor în MySMIS până la data de 31 august 2018, ora 12:00. 

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel de proiecte este parteneriatul dintre:

  • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în calitate de lider de parteneriat,

şi

  • Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

ATENŢIE: includerea acestor solicitanţi eligibili în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Ca urmare, acordarea finanţării este condiţionată de aprobarea modificării Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Alocarea naţională nerambursabilă pentru proiectele aferente O.S. 8.2-Ambulanţe aprobată  este de 94 906 014 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1 mil. euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 mil. euro.

Activităţile eligibile (acţiunile sprijinite) în cadrul proiectului sunt:

  • achiziția de ambulanțe, inclusiv ambulanțe specializate pentru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică si pentru victime multiple
  • achiziția de posturi medicale avansate
  • achiziția de autospeciale de transport pacienți în zona montană
  • achiziția de unitati de suport pentru accidente colective

Versiunea consolidata se poate descarca aici  si de pe site-ul oficial al programului www.inforegio.ro sectiunea Apeluri de proiecte.

Articolul anterior
CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul: P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe
Articolul următor
Servicii hoteliere de cazare
Meniu
Sari la conținut