COHES3ION

Integrarea dimensiunii teritoriale pentru asigurarea coeziunii Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă S3 (Integrating the territorial dimension for cohesive S3)

Obiectiv

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea performanţei şi impactului Strategiilor de Specializare Inteligentă (S3) şi a Programelor Operaţionale conexe, finanţate din FEDR, în ceea ce privește furnizarea de inovație de către actorii din cercetare și dezvoltare, prin integrarea dimensiunii teritoriale în guvernanța S3. Astfel, proiectul va contribui la augmentarea coeziunii teritoriale, prin impactul asupra dezvoltării economice şi prin crearea de noi locuri de muncă.

Perioada de implementare

36 de luni, în intervalul 1 august 2019 –  31 iulie 2022

Buget

1.874.632 euro (din care 129.394 euro aferent ADR Nord-Vest), finanţat prin Programul Interreg Europe 2014-2020

Consorțiu

Consorţiul COHES3ION este compus din 10 parteneri din 8 ţări : BEAZ S.A.U. (Spania – coordonator), Fundaţia Azaro (Spania), Southern Regional Assembly (Irlanda), Regiunea Calabria (Italia), ADR Nord-Vest (România), Business Metropole Ruhr GmbH (Germania), Regiunea Stockholm (Suedia), Mazowieckie Voivodeship (Polonia), Guvenul Ţării Galilor (UK) şi  Fundaţia Deusto (Spania).

Descriere

Activitățile proiectului se vor concentra pe: 1) Definirea, evaluarea, planificarea parțială și monitorizarea Strategiilor de Specializare Inteligentă (S3); 2) Coordonarea orizontală a serviciilor de asistență pentru inovare pe diferitele niveluri teritoriale; 3) Alinierea S3, de la nivelurile subregionale (provincie, județ, metropolă, oraș) la nivelul regional sau naţional.

Rezultatele proiectului vizează creşterea impactului general al Strategiei de Specializare Inteligentă elaborată de către fiecare partener, îmbunătățirea legăturilor dintre mediul de cercetare-dezvoltare și sectoarele public și privat şi promovarea unui model de guvernare pe mai multe niveluri. In acest fel, se va putea acționa concertat pentru alinierea politicilor de inovare de la un nivel macro la unul micro-regional, facilitând creşterea prosperităţii pe teritoriile fiecărui partener.

https://www.interregeurope.eu/cohes3ion/

Cristina David, manager de proiect

Dorin Domuța, expert comunicare

Articolul anterior
Achiziție servicii închiriere spațiu, organizare evenimente și servicii catering – ANULAT
Articolul următor
EMOBICITY
Meniu
Sari la conținut