Câștigătorii voucherelor creative și lansarea cererilor de ofertă pentru servicii culturale și creative – Etapa II a Apelului Regional de Vouchere Creative

În perioada 21 mai – 20 iunie 2021, firmele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest din sectoare tradiționale au avut posibilitatea de a solicita servicii culturale și creative pentru dezvoltarea afacerii, prin depunerea unei aplicații de tip CERERE în Etapa I a Apelului Regional de Vouchere Creative. Cu un buget de 246.000 lei, apelul este gestionat de ADR Nord-Vest sub forma unei inițiative pilot în cadrul proiectului RCIA – Alianță Regională de Industrii Creative, cofinanțat din programul de cooperare teritorială Interreg Europe.

Au fost depuse 46 de aplicații din toate cele 6 județe ale regiunii, reprezentând firme din diverse sectoare: industria alimentară, HoReCa, industria prelucrătoare, producție mobilier, mase plastice, textile, inginerie și cercetare-dezvoltare, robotică, firme de consultanță și instruire, comerț și reparații.

Majoritatea cererilor depuse au avut la bază nevoia firmelor pentru servicii de publicitate, care includ o paletă largă, precum: campanii publicitare, panouri outdoor, creare de conținut și publicitate online pe rețele sociale sau platforme web, servicii fotografice și video cu scop publicitar. Etapele de evaluare au ținut cont inclusiv de plafoanele bugetare maximale permise pentru fiecare categorie de servicii, în conformitate cu specificațiile actualizate ale Ghidului Solicitantului.

În urma parcurgerii tuturor etapelor de evaluare, au fost desemnate câștigătoare 14 firme, din următoarele categorii:

Detaliile cu privire la aplicanți sunt disponibile pe platforma INNO, în baza contului de organizație – Apel Regional de Vouchere Creative.

Până luni, 26 iulie 2021, se desfășoară Etapa II a Apelului Regional de Vouchere Creative de depunere a OFERTELOR de servicii de către furnizorii de servicii culturale și creative solicitate de câștigătorii voucherelor.

Cererile de ofertă transpuse din aplicațiile câștigătoare sunt disponibile pe platforma INNO la Secțiunea Inovare: https://www.inno.ro/ro/inovare/vouchere-creative/ cu posibilitatea de vizualizare completă prin crearea în prealabil a unui cont de organizație pe platforma.

Furnizorii de servicii culturale și creative cu rol de ofertanți din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (care pot fi din categoria IMM, ONG, PFA. IF, II) vor parcurge etapele care se regăsesc descrise în Capitolul 5 al Ghidului Solicitantului în variantă actualizată.

Sintetizat, etapele sunt următoarele:

  • Analiza cererilor de ofertă și identificarea celei pentru care urmează să se depună ofertă. Valoarea estimată este exprimată în lei fără TVA. Atenție, un ofertant poate depune o singura ofertă, aferentă unei singure cereri din cele încadrate în aceeași categorie sau din categorii diferite!
  • Adaugă soluție prin Completarea formularului online de Ofertă, direct în platforma INNO. Este necesară consemnarea codului CAEN autorizat care ii va permite ofertantului să realizeze serviciul (din lista codurilor CAEN aferente industriilor culturale și creative din Anexa 1 a Ghidului Solicitantului)       
  • Atașarea portofoliului de servicii similare (minim două), conform cerințelor
  • Completarea Declarației de minimis (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului), semnare si scanare; încărcarea Declarației semnată în platformă 
  • Adaugă oferta după acceptarea termenilor și condițiilor platformei INNO

În urma analizei ofertelor primite și a desemnării ofertei câștigătoare pentru fiecare dintre cele 14 cereri de servicii culturale și creative, se va semna câte un contract între ADR Nord-Vest în calitate de finanțator al serviciului, firma aplicantă care va beneficia de serviciul creativ și furnizorul serviciului.

Serviciul va fi prestat într-o perioadă de maxim două luni, până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2021 și va presupune o colaborare strânsă între firma beneficiară și prestator, pentru îndeplinirea cerințelor consemnate în specificațiile tehnice. În baza unui raport succint, a facturii și a procesului verbal de recepție a serviciului, ADR Nord-Vest va face plata către furnizorul de servicii, la finalul prestării sau, în funcție de valoarea voucherului, printr-o transă intermediară.   

Colaborările dintre furnizorii de servicii creative și firmele beneficiare din sectoarele tradiționale vor fi diseminate în cadrul unui eveniment organizat la finalul implementării proiectului pilot, în toamna anului 2021. Inițiativa are drept obiectiv stimularea colaborării trans-sectoriale și generarea de efecte economice transversale, respectiv stimularea inovării în activitatea IMM-urilor din sectoarele tradiționale, prin aportul serviciilor cu caracter cultural și creativ. 

Pentru informații suplimentare privind Apelul Regional de Vouchere Creative puteți contacta experții ADR Nord-Vest din cadrul Departamentului Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale la numărul de telefon  0264-431550/ Int 19 sau prin email la adresa: rcia@nord-vest.ro

Articolul anterior
Proiectele implementate cu succes de UAT Târgu Lăpuș prin POR 2007-2013
Articolul următor
Câștigătorii voucherelor creative și lansarea cererilor de ofertă pentru servicii culturale și creative – Etapa II a Apelului Regional de Vouchere Creative
Meniu
Sari la conținut