Asistent director, Direcţia Generală – Perioadă nedeterminată

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: Asistent director, Direcţia Generală, perioadă nedeterminată

Responsabilităţi principale:

 • Organizează agenda întâlnirilor directorului general al agenţiei,
 • Procesează informaţiile şi documentele adresate conducerii agenţiei,
 • Transmite sarcini către angajaţi conform deciziilor Directorului general şi monitorizează modul de executare a acestora,
 • Asigură legătura directorului general cu colaboratorii săi şi cu terţii,
 • Asigură reprezentarea prin primirea persoanelor din afara agenţiei şi îndrumarea acestora către persoanele competente din cadrul departamentelor specializate,
 • Contribuie la asigurarea fluxului de comunicare în interiorul şi înspre exteriorul agenţiei,
 • Furnizează informaţii solicitate de către solicitanţi din exteriorul agenţiei,
 • Participă la prevenția riscurilor și la acțiunile de gestiune a neregulilor,
 • Asigură păstrarea în bune condiții a documentelor (arhivare) și securitatea informațiilor specifice.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă.

Experienţa:

 • Experienţă de minimum 1 an în activitatea de secretariat/asistent manager/asistent director.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Foarte bune abilități de comunicare orală şi scrisă;
 • Etică profesională de excepţie, moralitate, responsabilitate;
 • Cunoștințe de operare PC (Word, Excel);
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Tematici și Bibliografie pentru concurs:

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM, va fi postat pe site-ul și pe pagina de facebook a ADR Nord-Vest și pe un site specializat de recrutare, în data de 27.08.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 07.09.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea experienței, a formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 12.09.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 14.09.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 18.09.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 21.09.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 25.09.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.

 

 

 

Articolul anterior
Modificari noi la Ghidul Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe și la Ghidul 8.1.A. Ambulatorii
Articolul următor
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava angajează ofițer de monitorizare și implementare
Meniu
Sari la conținut