APELUL 2 DESCHIS PENTRU COMPLETAREA PROIECTELOR STRATEGICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită toţi actorii cheie din cvadruplu helix, implicaţi în procesul de specializare inteligentă – întreprinderi, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, entităţi de inovare şi transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, administraţii publice locale, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor şi ONG-uri – interesaţi în dezvoltarea şi implementarea unor proiecte integrate, care rezultă în inovare de produs în domenii de specializare inteligentă, să participe prin elaborarea şi transmiterea unor idei de proiecte în procedura de pre-selecţie care are următoarele obiective:

  • de a identifica acele proiecte care urmează a fi nominalizate în Ghidul specific a solicitantului aferent Operaţiunii 1.2 din cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic – a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi astfel vor deveni eligibile pentru a accesa alocarea suplimentară acordată Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în vederea sprijinirii proiectelor care au valoare strategică din perspectiva procesului de specializare inteligentă şi nu pot fi finanţate din surse existente.
  • de a oferi un cadru deschis în vederea identificării acestor idei, printr-un proces transparent, bazat pe principiul egalităţii de şanse/nediscriminării.
  • de a permite, luarea unor decizii fundamentate pe baza unor criterii obiective, stabilite în prealabil, acordând atenţie evitării oricăror situaţii de conflicte de interese.

În urma dialogului cu AMPOR, având în vedere necesitatea întocmirii unor cereri de idei de proiecte cu un buget care să permită încadrarea în sumele ce urmează a fi realocate, se propune ca, inclusiv proiectele care se află în momentul de față în lista de rezervă să fie redepuse, cu redimensionarea bugetelor, și parcurgerea procesului de evaluare.

Cei interesaţi pot depune Cereri de preselecţie până la data de 22 ianuarie 2019(inclusiv), utilizând anexele publicate la prezentul anunt, conform informatiilor din documentul Apel 2_specificatii_preselectie_RIS3.

Înainte de a completa formularele vă rugăm să citiţi cu atenţie textul apelului şi specificaţiile elaborate în vederea sprijinirii potenţialilor promotori de idei de proiecte în creionarea ideilor. Toate aceste documente pot fi descărcate de mai jos.

În cursul perioadei de elaborare a cererilor eventualele întrebări vor fi transmise doar în scris pe următoarea adresă: preselectie.ris3@nord-vest.ro

 

NOTĂ: Documentaţia aferentă procedurii de pre-selecţie a fost avizată de către Comitetul Director al Strategiei de Specializare Inteligentă și aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Vă rugăm vizitaţi periodic această secţiune a paginii noastre de web pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale documentaţiei aferente procedurii.

 

Apel 2 preselecţie RIS3

Anexe apel 2

Articolul anterior
APELUL 2 DESCHIS PENTRU COMPLETAREA PROIECTELOR STRATEGICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST
Articolul următor
Bilanț NEPTUNE – Acceleratorul de soluții inovative în domeniul apei
Meniu
Sari la conținut