Apel deschis pentru indentificarea proiectelor de specializare inteligenta a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest invită toţi actorii cheie – companii, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, entităţi de inovare şi transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, administraţii publice locale, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor şi reprezentanţii societăţii civile – interesaţi de dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de inovare prin care pot contribui la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă, să transmită astfel de idei de proiecte în scopul de a asigura sprijin pentru identificarea surselor de finanţare şi îmbunătățirea ideilor.

CONTEXT

ADR Nord-Vest elaborează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pornind de la conţinutul Documentului Cadru pentru Specializare Inteligentă aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

În scopul elaborării acestei strategii, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene pentru Strategii de Specializare Inteligentă, au fost organizate ateliere de descoperire antreprenorială în toate domeniile cu potenţial de specializare inteligentă. În cadrul acestor ateliere au fost generate 187 de idei de proiecte, pornind de la nevoile, provocările şi barierele de dezvoltare din fiecare domeniu. Din cele 187 de idei, doar 23 au fost descrise detaliat de către promotorii de idei şi un număr de 45 de idei au fost descrise parţial. Rezultatele acestui proces au fost înglobate în conţinutul Documentului Cadru pentru Specializare Inteligentă.

În acest moment dorim să continuăm procesul de identificare a ideilor de proiecte dezvoltate în vederea asigurării suportului pentru promotorii ideilor de proiecte cu potenţial şi cu relevanţă pentru obiectivele de specializare inteligentă în îmbunătăţirea ideilor şi identificarea unor surse de finanţare  (în special prin organizarea unui Laborator de Dezvoltare a Ideilor de Proiecte, eveniment care oferă un cadru de discuţie între promotori de idei de proiecte şi finanţatori).

Ideile de proiect care pot aduce o contribuţie la îndeplinirea obiectivelor de specializare inteligentă vor fi identificate pe baza unor criterii transparente şi bine definite.

De asemenea ne propunem să utilizăm ideile de proiecte în finalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă, însemnând conturarea priorităților finale de dezvoltare şi construirea portofoliului final de proiecte.

Toţi cei interesaţi pot genera şi dezvolta idei de proiecte. Descrierea ideilor se face prin utilizarea fişei de proiect anexată acestui anunţ. Ideile pot fi transmise electronic (în format .xls, .docx, .pdf) pe adresa dds@nord-vest.ro până la data de 21 august 2017. Înainte de a dezvolta o idee de proiect, vă recomandăm să citiţi specificaţiile de mai jos, elaborate pentru a vă ajuta în conturarea ideii de proiect.

Împreună cu fişa de proiect se pot transmite materiale suplimentare considerate relevante de către promotorul, promotorii ideii de proiect.

NOTĂ: Specificaţiile pot suferi uşoare modificări în urma avizării acestora de către Comitetul Director al Strategiei de Specializare Inteligentă. În cazul în care este relevant, varianta modificată va fi publicată în data de 10 august.

Anexa 1 – Specificaţii generale cu privire la aspectele ce trebuie avute în vedere de către promotorii de idei de proiecte de specializare inteligentă

Anexa 2 – Fişa de proiect

Articolul anterior
Apel deschis pentru indentificarea proiectelor de specializare inteligenta a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
Articolul următor
Achiziție servicii catering
Meniu
Sari la conținut