Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează un nou apel de proiecte finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectelor pentru Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord- Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură cu finanțare prin POAT 2014-2020” (Cod SMIS proiecte 143478, 143479), va lansa în data de 12.06.2023 un nou apel de proiecte ca urmare a modificarilor aduse asupra OUG 88/2020, modificată prin OUG nr. 122 din 8 septembrie 2022 și OUG nr. 44/2023.

Toate informațiile privind eligibilitatea proiectelor, activităților și beneficiarilor, precum și fișele de proiect pot fi consultate aici. Metodologia de selecție se află în consultare până la data de 11.06.2023. Beneficiarii eligibili sunt rugați să transmită eventualele observații la adresa poat5d@nord-vest.ro.

Calendarul de desfășurare al apelului de fișe de proiecte:

Modalitatea de depunere a fișelor de proiecte (semnate electronic) constă în transmiterea acestora, împreună cu anexele aferente, la adresa secretariat@nord-vest.ro și dezvoltareurbană@nord-vest.ro până cel târziu în data de 23.06.2023, ora 17:00.

Datele de identificare ale operațiunii

Titlul operaţiunii: Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură cu finanțare prin POAT 2014-2020

Numele programului: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020

Axa prioritară: 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Prioritate de investiţie: POAT/OS 1.1./ Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature Cod SMIS proiecte: 143478, 143479

Articolul anterior
CROWDFUNDMATCH – Deblocarea potențialului de crowdfunding pentru Fondurile ESI
Articolul următor
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 lansează astăzi, 9 iunie 2023, în consultare publică, 2 noi ghiduri ale solicitantului
Meniu
Sari la conținut