Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest începe etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității Strategiilor Teritoriale dezvoltate  în mediul rural din Regiunea Nord-Vest

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență (OUG) 122/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada de programare 2021-2027, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) are statutul de Autoritate de Management (AM) în vederea implementării Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

Drept urmare, instituția are în vedere demararea unui proces de verificare a conformității administrative și admisibilității Strategiilor Teritoriale (ST) dezvoltate la nivel RURAL de către UAT-urile ce au intenția de a depune proiecte spre finanțare pe OP 5 „O Europă mai aproape de cetățeni”, Prioritatea 7 – O regiune atractivă din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.Această măsură este necesară, având în vedere faptul că accesarea fondurilor europene pe Obiectivul de Politică V, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, Cap. II, art. 28,29;  este condiționată de existența Strategiilor Teritoriale (S.T.) pentru proiectele strategice de dezvoltare teritorială cu caracter integrat, precum și de justificări bazate pe dovezi în ceea ce privește oportunitatea și rolul investițiilor în ansamblul dezvoltării locale.

PERIOADA DE DEPUNERE A STRATEGIILOR TERITORIALE SPRE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI AMDISIBILITĂȚII ESTE:

1 august 2023 ( Ora 8:00) – 23 februarie 2024 (Ora: 16:00)

Modul de depunere: Documentele se vor transmite pe e-mail-ul Secretariatului ADR NV (secretariat@nord-vest.ro)  și (dezvoltareurbana@nord-vest.ro) Departamentului de Dezvoltare Urbană, până cel târziu 23.04.2024, la ora 16.00.

Transmiterea documentelor se va face prin intermediul unui link de transfer (ex. Wetransfer). Documentele transmise trebuie sa fie în format needitabil (PDF). Acestea vor fi denumite corespunzător şi asumate de către reprezentantul legal prin semnătură electronică.

Documentele obligatorii solicitate la depunerea S.T. spre verificare sunt:

Adresa de înaintare

Declarația reprezentantului legal de asumare a depunerii a cel puțin unui proiect spre finanțare pe Prioritatea 7, OS e (ii) Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane, din PR N-V 2021-2027. (Anexa 6)

Strategia Teritorială (documentul integral), inclusiv lista de proiecte prioritare (se regăsește în cadrul documentului)

Hotărârea Consiliului Local al UAT de aprobare a S.T. 2021-2027

Decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004  și Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Declarația reprezentantului legal de asumare a parcurgerii procesului de consultare publică, inclusiv documentele doveditoare. (S.T. a fost supusă procesului de consultare publică şi sunt anexate dovezi în acest sens)

După finalizarea etapelor de verificare descrise în Metodologia de verificare a conformității administrative și admisibilității Strategiilor Teritoriale dezvoltate  în mediul rural din Regiunea Nord-Vest, experții verificatori vor emite un Aviz de conformitate și admisibilitate S.T. (Anexa 3 din Metodologia de mai sus) care va fi transmis beneficiarului. Acest aviz va reprezenta un criteriu de eligibilitate în procesul de accesare al fondurilor europene pe Obiectivul de Politică 5, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, Cap. II, art. 28,29.

  

Articolul anterior
Autoritatea de Management PR NV 2021-2027 a hotărât prelungirea sesiunii de depunere a documentelor pentru etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale)
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de corrigendum-uri pentru ghidurile solicitantului 312.A, 371.A, 371.B, 481.A, 481.B și 521.
Meniu
Sari la conținut