Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de corrigendum-uri pentru ghidurile solicitantului 312.A, 371.A, 371.B, 481.A, 481.B și 521.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), aprobă conform deciziilor Șefului AM PR Nord-Vest nr.  38/28.07.2023, nr. 39/28.07.2023, nr.40/28.07.2023, nr.41/28.07.2023,  nr.  42/28.07.2023 și  nr.  43/28.07.2023:

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 312.A – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/312.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 27/14.07.2023.

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.A – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/371.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 19/04.07.2023.

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 481.A – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/481.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 24/11.07.2023.

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/521/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 21/06.07.2023.

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.B – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/371.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 25/11.07.2023.

• Anexa 1 – CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 481.B – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/481.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 28/14.07.2023.

Prevederile din cadrul celor șase decizii intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-urilor și a ghidurilor consolidate pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a fiecărui apel de proiecte.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest începe etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității Strategiilor Teritoriale dezvoltate  în mediul rural din Regiunea Nord-Vest
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 2 august 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut