Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest începe etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale)

Pentru Perioada de Programare 2021-2027, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest are statutul de Autoritate de Management în vederea implementării Programului Regional 2021-2027 (PR Nord-Vest 2021-2027) (conform OUG 122/2020, cu modificările și completările ulterioare). Drept urmare, instituția are în vedere demararea unei etape de verificare a conformității administrative și admisibilității a documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale) dezvoltate la nivel urban și/sau județean. Această măsură este necesară, având în vedere faptul că accesarea fondurilor europene pe Obiectivele de Politică II și V, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, Cap. II, art. 28, 29;  este condiționată de existența Strategiilor Teritoriale (S.T.) pentru proiectele strategice de dezvoltare teritorială cu caracter integrat, respectiv P.M.U.D. pentru proiectele de mobilitate urbană, precum și de justificări bazate pe dovezi în ceea ce privește oportunitatea și rolul investițiilor în ansamblul dezvoltării.

În PR NV 2021-2027, pentru dezvoltarea urbană durabilă, elementul central este constituit din finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor Strategii Teritoriale (S.T.) care abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. S.T. și, după caz, Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR STRATEGICE P.M.U.D. ȘI S.T. SPRE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI AMDISIBILITĂȚII ESTE:

13 februarie (Ora 8:00) – 31 martie 2023 (Ora: 16:00)

Modul de depunere: Documentele se vor transmite pe e-mail-ul Secretariatului ADR NV (secretariat@nord-vest.ro) și pe adresa Departamentului de Dezvoltare Urbană (dezvoltareurbana@nord-vest.ro), până cel târziu 31.03.2023, la ora 16:00.

Transmiterea documentelor se va face prin intermediul unui link de transfer (ex. Wetransfer). Documentele transmise trebuie să fie în format needitabil (PDF). Acestea vor fi denumite corespunzător şi asumate de către reprezentantul legal prin semnătură electronică.

Documentele obligatorii solicitate la depunerea P.M.U.D./S.T. spre verificare sunt:

  • Adresa de înaintare;
  • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și/sau Strategia Teritorială (documentul integral), inclusiv lista de proiecte prioritare (se regăsește în cadrul documentului);
  • Hotărârea Consiliului Local a UAT municipiul reședință de județ şi/sau, după caz, Hotărârile de Consiliul Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională urbană, sau a celorlalte municipii sau orașe de aprobare a P.M.U.D. și/sau S.T.;
  • Hotărârea de constituire a Parteneriatului/Acordului de Asociere, dacă este cazul;
  • Decizia finală/decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004;
  • Declarația reprezentantului legal de asumare, inclusiv ale reprezentilor legali ai celorlalte UAT din zona funcțională urbană și cu privire la parcurgerea procesului de consultare publică, inclusiv documentele doveditoare ale P.M.U.D. și/sau S.T.;

După finalizarea etapelor de verificare descrise în Metodologia de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice – Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) și Strategii Teritoriale  (S.T.), experții verificatori vor emite un Aviz de conformitate și admisibilitate P.M.U.D./S.T. (Anexa III.a și III.b din Metodologia de mai sus) care va fi transmis beneficiarului. Acest aviz va reprezenta un criteriu de eligibilitate în procesul de accesare al fondurilor europene pe Obiectivele de Politică 2 și 5, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021, Cap. II, art. 28, 29.

Articolul anterior
Achiziție servicii organizare de seminarii
Articolul următor
Achiziție servicii instruire destinate dezvoltării de competențe în domeniul Specializare inteligentă
Meniu
Sari la conținut