Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 14 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 14 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 481.B – Utilizare crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană).

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 16 august 2023, ora 10:00 – 15 februarie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/481.B/1 – Utilizare crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană).

 
 
 

Spre deosebire de apelul de proiecte 481.A, care este dedicat municipiilor reședință de județ, apelul aferent ghidului 481.B se adresează unităților administrativ-teritoriale de tipul municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, orașelor și comunelor incluse în Zonele Urbane Funcționale aferente municipiilor reședință de județ și respectiv limitrofe acestora. Principalele diferențe dintre cele două apeluri constau în eligibilitatea solicitanților și valoarea apelurilor și valorile minime și maxime ale proiectelor eligibile în cadrul apelurilor.

Există trei categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel:

Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos);
Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public;
Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă.

În prima categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (DE TIP A), care vizează dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate se înscriu următoarele:

Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete
Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”)

A doua categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (B) dedicată dezvoltării și optimizării sistemelor de transport public cuprinde următoarele activități eligibile:

Achiziționarea și/sau dotarea mijloacelor de transport cu zero emisii;
Dezvoltarea infrastructurii necesare mijloacelor de transport public cu zero emisii

În cadrul celei de-a treia categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (C) dedicate dezvoltării coridoarelor de mobilitate urbană durabilă se înscriu următoarele activități:

Dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public;
Modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai;
Construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz;
Reconfigurarea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea benzilor pentru prioritizarea transportului public urban de călători, precum și prin dezvoltarea infrastructurii pentru deplasările nemotorizate;
Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu prioritate acestuia

 
 
 

Solicitantul are obligația de a include în cererea de finanțare cel puțin o activitate obligatorie din cele prevăzute în cadrul celor trei categorii enumerate în rândurile de mai sus. Oricare dintre activitățile respective pot fi însoțite de următoarele ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE:

Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;
Amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanți la trafic (de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor de orientare etc);
Amenajarea/instalarea de vegetație de aliniament (aliniamente de arbori şi arbuşti, realizarea de înierbări) și de mobilier urban, iluminat public.

În rândul ACTIVITĂȚILOR COMPLEMENTARE (DE TIP D), care nu pot fi finanțate individual, doar în asociere cu activitățile eligibile obligatorii din categoriile A,B și C, se înscriu următoarele:

1) Dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, precum și a oricăror sisteme de transport inteligente (STI) și a aplicațiilor „mobility as a service”;

2) Lucrări complementare situate doar în corpul acelor străzi urbane, piste pentru biciclete şi/sau zone/trasee pietonale.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 13 iulie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 14 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut