Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener într-un nou proiect – NewGenerationSkills

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener într-un nou proiect – NewGenerationSkills – declarat câştigător în cadrul primului apel de proiecte aferent Programul Transnațional DUNĂREA 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului NewGenerationSkills – Valorificare potenţialului pentru afaceri şi inovare socială în Regiunea Dunării prin înzestrarea tinerilor cu abilităţi de nouă generaţie – este elaborarea schemelor suport menite să asigure tineretului condițiile necesare însușirii abilităților creative de ultimă generație și facilitarea identificării unor noi oportunități de afaceri. Proiectul vizează în acelaşi timp îmbunătățirea abilităților administrațiilor locale pentru susţinerea inovării și a antreprenoriatului, crearea instrumentelor locale de brokeraj pentru inovare și antreprenoriat precum şi crearea unui program dinamic de învățare pentru tinerii motivați care au nevoie de abilități antreprenoriale.

Proiectul NewGenerationSkills este coordonat de Primăria Sectorului 11 din Budapesta – Újbuda, consorţiul fiind alcătuit din 12 parteneri şi 3 parteneri strategici asociaţi din Ungaria, Austria, Bulgaria, Cehia, România,  Serbia şi Slovenia. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni şi dispune de un buget total de peste 2.12 milioane de euro. Bugetul ADR Nord-Vest este de 120.655 euro, din care

BBV_2211
Torok Gergely, Manager de proiect la Conferinţa de lansare a proiectului la Budapesta

102.557 euro finanţare FEDR.

Prima activitate desfăşurată în cadrul proiectului a fost participarea ADR Nord-Vest în perioada 28 februarie – 1 martie alături de reprezentanţii Zonei Metropolitane Cluj – partener în cadrul aceluiaşi proiect – la întâlnirea şi conferinţa de lansare a proiectului la Budapesta.

Proiectul NewGenerationSkills a făcut parte din 100 de Expresii de Interes (dintr-un număr total de 517) selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului. În urma depunerii Cererilor de Finanţare complete, ca urmare a deciziei Comitetului de Monitorizare a Programului din decembrie 2016 doar un număr de 54 de aplicaţii au fost acceptate spre finanţare.

Din cele 54 de cereri de finanţare aprobate în cadrul primului apel, un număr de 47 de consorţii au în componenţă parteneri români (87%), procentul acestora din numărul total de parteneri fiind însă de doar 14%. Lista tuturor proiectelor aprobate se găseşte la adresa:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects?page=5

Mai multe detalii despre proiectul NewGenerationSkills puteţi găsi la adresa:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

BBV_1913
BBV_2047

 

Articolul anterior
AMPOR a revizuit Ghidul pentru prioritatea 2.1 Microintreprinderi
Articolul următor
INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole / PNDR 2014 – 2020
Meniu
Sari la conținut