ADR Nord-Vest lansează două Apeluri de preselecție

În perioada 01.10.2021 – 31.10.2021 ADR Nord-Vest lansează două Apeluri de preselecție dedicate propunerilor de proiecte pentru:

1. Investiții în Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) realizate utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă în mediul rural.

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte SACET

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte SACET Calendar Scopul şi obiectivele apelului: Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte pilot care urmează să fie dezvoltate și depuse în cadrul apelurilor de proiecte în perioada de programare 2021-2027, care vor viza sprijinirea investițiilor în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență folosind combustibili pe bază de biomasă din mediul rural al Regiunii Nord-Vest.

2. Digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural – DigiRural

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural

Apel de preselecție a propunerilor de proiecte DigiRural Calendar Scopul şi obiectivele apelului: Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de proiecte de digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural al Regiunii Nord-Vest și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027.