ADR Nord-Vest începe procesul de selecție al grupului țintă din cadrul proiectului „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”

Începând cu data de 10 octombrie 2022, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de beneficiar al proiectului “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753, anunță inițierea procesului de selecție al grupului țintă din cadrul proiectului.

*** ERATĂ

Vă aducem la cunoștință prelungirea termenului limită de înscriere în cadrul grupului țintă. Drept urmare, modificările din metodologie presupun transformarea înscrierii în grupul țintă într-un proces extins pe toată perioada activităților din proiect, iar calendarul de activități aferent cursurilor de formare să aibă un termen limită individual, comunicat în prealabil atât pe site, cât și pe canalele de socializare și consemnate în metodologia finală.

Pentru înscriere, persoanele interesate sunt invitate să parcurgă METODOLOGIA DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI și să finalizeze procedura de înscriere conform pașilor următori:

  1. Să descarce și să completeze anexa (Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului);
  2. Să încarce o copie electronică a actului de identitate/buletinului;
  3. Să completeze informațiile cu caracter personal și să încarce documentele în formularul online de înscriere disponibil la link-ul https://forms.gle/8qtnMTkmcePcJN3SA;

*Documentele acceptate de platformă sunt doar în format pdf.

**Calendarul activităților de selecție a grupului țintă este detaliat în Metodologie.

GRUPUL ŢINTĂ al proiectului va cuprinde 100 persoane format din reprezentanți ai ONG-urilor și/sau ai partenerilor sociali, reprezentanți ai autorităților publice locale și cetățeni activi în cadrul ecosistemelor antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

GRUPUL ŢINTĂ va beneficia gratuit în cadrul proiectului de un pachet de servicii de sprijin pentru facilitarea dialogului între autoritățile publice locale, ONG-uri și ecosistemul antreprenorial, un pas incipient important pentru crearea de colaborări ce vizează dezvoltarea locală și regională.

Activitățile prevăzute sunt:

  • Formarea și certificarea abilităților de facilitator ai dialogului între APL-uri și ecosistemul antreprenorial dobândite în urma participării la unul dintre cele 2 cursuri de formare organizate fizic
  • 1 consultare publică privind metodologia de facilitare a dialogului cu focus pe dezvoltarea locală, organizată în format online
  • 2 ateliere de lucru având ca tematică metodologia de facilitare a dialogului privind dezvoltarea locală, ambele fiind desfășurate online
  • primii beneficiari ai instrumentului metodologic creat în proiect, elaborat pentru a oferi indicații etapizate pentru dezvoltarea dialogului între instituții și investitori și adaptat în urma consultării grupului țintă.

Titlul proiectului: „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”

Beneficiar: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Valoare totală eligibilă: 400.237,22 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 392.232,46 lei (98%), valoarea eligibilă din FSE: 333.397,59 lei (83,3%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 58.834,87 lei (14,7%)
  • Cofinanțarea eligibilă din partea beneficiarului de 8.004,76 lei (2%).

Durata de derulare a proiectului: 14 luni

Perioada de implementare: 17.08.2022 – 30.09.2023

Cod proiect MySMIS: 150753 Cod apel: SIPOCA 927

Axa Prioritară 2:Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Expert Grup Țintă – Daria MUSCA

Sediu social: Rădaia nr. 50, Baciu, Cluj, Romania

tel: +40-745-565645; +40-264-431550

e-mail: daria.musca@nord-vest.ro

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale din Municipiul Gherla”
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează un nou apel de proiecte finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
Meniu
Sari la conținut