Achiziție SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică – Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2020-31.01.2021.

Vă rugăm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele servicii:

Pentru trimiteri naționale:

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar

Pentru trimiteri locale:

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar

Pentru zona 2 :

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar
  • preț pe KM suplimentar

Confirmare de primire

Taxă asiguratorie

 Retur

 Ramburs

Prețul pentru servicii de livrare sub 24 ore

Condiții obligatorii :

  • disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16,30,  iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului până la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca str. Dorobanților nr 3 și de la sediile din filiale: Oradea, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău
  • termen livrare maxim 24 ore

Cod CPV 64100000-7- SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT

Valoarea estimată 33.000 lei +TVA în funcție de valoare comenzilor

Ofertanții interesați vor oferta  prețul unitar  cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.

Ofertetele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractanta: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3,  cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 10.12.2019

Articolul anterior
Achiziție SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT
Articolul următor
A fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru centre comunitare integrate
Meniu
Sari la conținut