Achiziție SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică – Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2020-31.01.2021.

Vă rugăm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele servicii:

Pentru trimiteri naționale:

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar

Pentru trimiteri locale:

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar

Pentru zona 2 :

  • plic (maxim 1kg)
  • tarif pentru Kg suplimentar
  • preț pe KM suplimentar

Confirmare de primire

Taxă asiguratorie

 Retur

 Ramburs

Prețul pentru servicii de livrare sub 24 ore

Condiții obligatorii :

  • disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16,30,  iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului până la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca str. Dorobanților nr 3 și de la sediile din filiale: Oradea, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău
  • termen livrare maxim 24 ore

Cod CPV 64100000-7- SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT

Valoarea estimată 33.000 lei +TVA în funcție de valoare comenzilor

Ofertanții interesați vor oferta  prețul unitar  cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.

Ofertetele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractanta: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3,  cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 10.12.2019

Articolul anterior
Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a semnat un contract de finanțare pentru sprijinirea autorităților locale în gestionarea și implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții
Articolul următor
Achiziție SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT
Meniu
Sari la conținut