Achiziție servicii medicale

Obiect achiziție: servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților prin prestarea următoarelor servicii:

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest

Cod CPV: 85148000-8, 85147000-1

Scop achiziţie: servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților

Perioada: aprilie 2020 – decembrie 2020

Valoarea estimată/persoană: 120 lei/angajat

Servicii de medicina muncii și servicii medicale pentru 170 angajați – 20.400 lei, in perioada aprilie 2020 – decembrie 2020.

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): Serviciile medicale solicitate sunt:

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003 si

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest:

                -Un set/an analize de laborator (ce se pot efectua odată cu controlul periodic): hemoleucograma completa, TGO, TGP, uree serica, creatinina, glicemie, colesterol LDL și HDL-C, trigliceride, calciu, magneziu, VSH, sumar urina.

                -1 ecografie generală;

                -1 ecografie mamară pt angajate

                -1 EKG;

                -1 consultație ginecologică + recoltare Papanicolau – pentru femei;

                -1 PSA – pentru bărbați;

                – 1 examen oftalmologic general;

                – O consultație la alegere din specialitățile existente

Contract: DA

Oferta financăară se va întocmi în lei și va conținecosturile grupate astfel:

  • Cost servicii medifcina muncii/angajat – conf. pct. a).
  • Cost servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice – conf. pct b).
  • Cost total pe angajat

Se va mentiona daca preurile ofertate sunt cu sau fără TVA, sau dacă serviciile sunt scutite de TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 23.03.2020

Articolul anterior
Ghidul specific pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv specific 1.2
Articolul următor
Achiziție servicii medicale
Meniu
Sari la conținut