Achiziție servicii medicale

Obiect achiziție: servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților prin prestarea următoarelor servicii:

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest

Cod CPV: 85148000-8, 85147000-1

Scop achiziţie: servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților

Perioada: aprilie 2020 – decembrie 2020

Valoarea estimată/persoană: 120 lei/angajat

Servicii de medicina muncii și servicii medicale pentru 170 angajați – 20.400 lei, in perioada aprilie 2020 – decembrie 2020.

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): Serviciile medicale solicitate sunt:

a) servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003 si

b) servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii, pentru angajații ADR Nord-Vest:

                -Un set/an analize de laborator (ce se pot efectua odată cu controlul periodic): hemoleucograma completa, TGO, TGP, uree serica, creatinina, glicemie, colesterol LDL și HDL-C, trigliceride, calciu, magneziu, VSH, sumar urina.

                -1 ecografie generală;

                -1 ecografie mamară pt angajate

                -1 EKG;

                -1 consultație ginecologică + recoltare Papanicolau – pentru femei;

                -1 PSA – pentru bărbați;

                – 1 examen oftalmologic general;

                – O consultație la alegere din specialitățile existente

Contract: DA

Oferta financăară se va întocmi în lei și va conținecosturile grupate astfel:

  • Cost servicii medifcina muncii/angajat – conf. pct. a).
  • Cost servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice – conf. pct b).
  • Cost total pe angajat

Se va mentiona daca preurile ofertate sunt cu sau fără TVA, sau dacă serviciile sunt scutite de TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 23.03.2020

Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut