Achiziție servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor  în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă, pentru 1  salariat (consilier juridic)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line LEGISLAŢIA MUNCII. LITIGIILE DE MUNCĂ, cu emitere de certificat de participare
  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:   a doua jumătate a lunii iulie 2020
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: Speţe în domeniu litigiilor de muncă şi aspecte legislative  în soluţionarea acestora
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 4 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 250 lei cu TVA inclusă / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 25 iunie  2020 ora 12.00  sau pe email : achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
Achiziție servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ ȘI AMENAJARE SPAȚIUL URBAN AFERENT ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ”
Meniu
Sari la conținut