ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie servicii de reinnoire semnatura electronica

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de reinnoire a semnaturii electronice -2 buc

Cod CPV: 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice

Valoarea estimata 170 lei +TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 05.06.2018 ora 11