Achizitie servicii de reinnoire semnatura electronica

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de reinnoire a semnaturii electronice -2 buc

Cod CPV: 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice

Valoarea estimata 170 lei +TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 05.06.2018 ora 11

Articolul anterior
BUNE PRACTICI DIN INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE ÎN SPRIJINUL ELABORĂRII PLANULUI REGIONAL DE ACȚIUNE
Articolul următor
ACHIZITIE SERVICII DE CAZARE
Meniu
Sari la conținut