Achiziție servicii de instruire, specializare în domeniul programării neurolingvistice (NLP)

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate dezvoltării personale, prin specializarea în domeniul Programării Neurolingvistice (NLP), pentru 1  salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională (specializare);

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line, cu certificat de participare emis de furnizor
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  Pe parcursul lunilor iunie, iulie, august
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Dezvoltare Personală (gestionare stres, rezolvare de probleme, positive thinking, acuitate senzoriala)
  • Comunicare, negociere și influențare pozitivă
  • Viziune şi centrare pe rezultat şi performanţă în cadrul organizaţiei
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 42 ore instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: Maxim 1500 lei fără TVA / cursant

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 27.04.2021, ORA 11

Articolul anterior
Achiziție servicii de instruire, specializare în domeniul programării neurolingvistice (NLP)
Articolul următor
A.D.R. Nord-Vest caută 7 specialişti cu expertiză în mediul de afaceri şi relaţii cu administrațiile publice locale, băncile, fondurile de investiții și acceleratoarele, universitățile, facultățile, institutele de cercetare-dezvoltare, școlile și inspectoratele școlare județene din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut