A.D.R. Nord-Vest caută 7 specialişti cu expertiză în mediul de afaceri şi relaţii cu administrațiile publice locale, băncile, fondurile de investiții și acceleratoarele, universitățile, facultățile, institutele de cercetare-dezvoltare, școlile și inspectoratele școlare județene din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

A.D.R. Nord-Vest caută 7 specialişti cu expertiză în mediul de afaceri şi relaţii cu administrațiile publice locale, băncile, fondurile de investiții și acceleratoarele, universitățile, facultățile, institutele de cercetare-dezvoltare, școlile și inspectoratele școlare județene din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pentru a fi angajați pe perioadă determinată de 24 luni, în cadrul Direcției Proiecte, Programe Naționale și Internaționale, Compartiment Platforma INNO.

Responsabilități cheie / Atribuții:

 • Conceperea, gestionarea și dezvoltarea platformei on-line de investiții regionale (INNO);
 • Atragerea și facilitarea de investiții în Regiunea Nord-Vest;
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu potențiali investitori și stakeholders implicați;

Condiţii de participare la selecție:

 • Educaţie şi calificări: Studii universitare absolvite cu diplomă de licență.
 • Experienţa: În oricare dintre următoarele activități: elaborare, implementare, management, monitorizare, verificare tehnică și financiară, a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Activități privind selecția și calendarul etapelor:

 • Anunţul privind selecția organizată va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 27.04.2021.
 • Persoanele interesate vor transmite până în data de 04.05.2021, ora 16.00, următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
  • copie document de identitate;
  • CV;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • În data de 06.05.2021, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic și/sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile de participare, pentru a fi invitate să se prezinte la interviu.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 10.05.2021, la ora comunicată de către comisia de selecție, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie se va face până la data de 11.05.2021, după finalizarea lucrărilor comisiei de selecţie.
Articolul anterior
Achiziție servicii de instruire, specializare în domeniul programării neurolingvistice (NLP)
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut