ACHIZIȚIE SERVICII DE INSTRUIRE DESTINATE PERFECŢIONĂRII ÎN DOMENIUL „Managementului proceselor de Resurse Umane / Creșterea performanței”

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul „Managementul proceselor de Resurse Umane / Creșterea performanței” – pentru 1  salariat (expert resurse umane)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunii octombrie 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Performanță organizațională – criterii și indicatori ai evaluării performanței organizaționale
  • Procesele de management al resurselor umane – structură, gestionare, optimizare
  • Proiectarea sistemului de evaluare al performanțelor  (factori umani/ factori finaciari / factori de grup)
  • Modelele manageriale și impactul lor asupra performanțelor: Managementul prin comparație sau benchmarking, Managementul prin obiective, Managementul prin proiecte
  • Managementul schimbării organizaționale – factori motivaționali
  • Etapele modelului procesual aplicat la procesul schimbării organizaționale: stabilirea agendei, formularea alternativelor, deciziile și comunicarea lor
  • Implementarea și evaluarea politicilor de resurse umane
  • Evaluarea impactului și Erori de evaluare
  • Aspecte de calitate și management al calității în gestionarea proceselor de resurse umane (proiectarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de calitate)
  • Leadership-ul și coeziunea echipei, ca factori predictivi ai performanței organizaționale
  • Tehnici de gestionare a conflictelor în organizație
  • Modele și strategii de comunicare
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 36 ore instruire teoretică și practică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:
  • Maxim 4600 lei fără TVA  / cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 02.08.2022, ORA 11.

Articolul anterior
Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Managementul riscurilor”
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Control intern/managerial”
Meniu
Sari la conținut