Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Control intern/managerial”

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul „Control intern/managerial” (aspecte practice și noutăți legislative) pentru 3 salariați

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  3
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunilor august-octombrie
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice
  • Comisia de monitorizare: rol, componentă, atribuții, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere
  • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
  • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevăzute de OSGG nr. 600 / 2018
  • Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018
  • Completarea situațiilor centralizatoare anuale
  • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern)
  • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern
  • Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018
  • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță
  • Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat
  • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe toate standardele
  • Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc.
  • Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor
  • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate
  • Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea performanțelor
  • Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare
  • Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea performanțelor
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 36 ore instruire teoretică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ ursant:
  • Maxim 4900 lei fără TVA  / cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul

Contract NU

Alte menţiuni:

 1. Oferta va conține în mod specific PREȚUL per participant pentru fiecare perioadă în parte;
 2. Plata se va face per participant (factură individuală), în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data începerii programului de formare
 3. Pentru cazurile în care un cursant nu poate participa la curs din motive neprevăzute, ofertantul va accepta: fie modificarea perioadei de participare la programul de instruire, fie înlocuirea cu un alt salariat.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 02.08.2022, ORA 16

Articolul anterior
ACHIZIȚIE SERVICII DE INSTRUIRE DESTINATE PERFECŢIONĂRII ÎN DOMENIUL „Managementului proceselor de Resurse Umane / Creșterea performanței”
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Control intern/managerial”
Meniu
Sari la conținut