Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Managementul riscurilor”

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul „Managementul riscurilor” (aspecte practice și noutăți legislative) pentru 5 salariați

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  5
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunilor august-octombrie
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600 / 2018 și implicațiile acestora aspura documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice
  • Comisia de monitorizare: rol, componeță, atributii, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere
  • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
  • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevazute de OSGG nr. 600 / 2018
  • Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600 / 2018
  • Completarea situațiilor centralizatoare anuale
  • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control
  • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern
  • Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600 / 2018
  • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță
  • Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat
  • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe Stadardul 8 – Managementul riscurilor
  • Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilităţii, achiziţii etc.
  • Evaluarea calităţii indicatorilor de monitorizare a performanţelor
  • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanţelor în entitate
  • Exemplu de procedură operaţională privind monitorizarea performanţelor
  • Raportul anual de monitorizare a performanţelor şi
  • Informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare
  • Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea performanțelor

 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 36 ore de instruire teoretică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România
 • PREȚ SERVICII:  Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

Maxim 5700 lei fără TVA  / cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul

Contract: dacă da, menţionarea clauzelor specifice/ NU

Alte menţiuni:

 1. Oferta va conține în mod specific PREȚUL per participant pentru fiecare perioadă în parte;
 2. Plata se va face per participant (factură individuală), în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data începerii programului de formare
 3. Pentru cazurile în care un cursant nu poate participa la curs din motive neprevăzute, ofertantul va accepta: fie modificarea perioadei de participare la programul de instruire, fie înlocuirea cu un alt salariat.
CURS MANAGEMENT RISCAnexa nr. 1
1Cursantluna octombrie 2022
2Cursantluna octombrie 2022
3Cursantluna august 2022
4Cursantluna octombrie 2022
5Cursantluna octombrie 2022

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel: +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 02.08.2022, ORA 11.

Articolul anterior
Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat cu România, documentul strategic prin care sunt reglementate obiectivele și alocarea fondurilor europene pentru țara noastră în perioada 2021-2027.
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate perfecţionării în domeniul „Managementul riscurilor”
Meniu
Sari la conținut