Achiziție servicii de formare profesională

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul MANAGEMENTULUI DE PROIECT pentru 2 salariaţi

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line MANAGEMENT PROIECT, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de MANAGER PROIECT
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  2
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: luna septembrie 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Definirea noțiunilor de proiect și de managementul al proiectului
  • Ciclul de viață al proiectului
  • Etape în derularea unui proiect
  • Identificarea problemei / nevoii. Enunțarea corectă
  • Analiza cauzelor problemei. Cauza rădăcină
  • Identificarea scopului proiectului și a obiectivelor
  • Conceptul de valoare – reprezentări la nivelul organizațional și reprezentări la nivelul individual
  • Analiza SWOT și concluzii la aceasta
  • Grupuri de interes (Stakeholderi) asociate proiectului; roluri și responsabilități
  • Factori perturbatori care afectează începerea, conducerea sau rezultatele proiectului
  • Planificarea proiectului. Instrumente specifice: WBS (Work Breakdown Structure), diagrama GANTT
  • Managementul riscurilor: identificare, clasificare și abordare
  • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale echipei sale
  • Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiza cost-beneficiu etc.)
  • Surse de finanțare: interne, externe, rambursabile, nerambursabile, din veniturile proiectului, mixte
  • Analizei livrabilelor unui proiect. Criterii de recepționare
  • Indicatori cheie de rezultat și de progres
  • Managementul timpului
  • Evaluarea performantei managerului de proiect
  • Evaluarea performanței echipei de proiect
  • Comunicarea organizațională și interdepartamentală
  • Metode de comunicare eficientă în cadrul proiectului
  • Instrumente de monitorizare și control
  • Închiderea proiectului și evaluarea performanței echipei de proiect
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 60 ore, din care minimum 40 ore reprezintă instruirea teoretică, iar minimum 20 de ore sunt dedicate formării practice
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: maximum 800 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email: achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 17.08.2022, ORA 11.

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut