Achiziție servicii de catering

Privind achiziţia de: Servicii de catering

Obiect achiziţie: Servicii de catering pentru participanții la deschiderea proiectului POCA „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): pentru 25 persoane, în Cluj-Napoca

  • Patiserie sărată și dulce
  • Cafea (inclusiv lapte/ lapte condensat și zahăr brun) 
  • Apă plată (500 ml): plată (25 buc) și minerală (25 buc) 

Se vor asigura: fețe de masă, șervețele, pahare, lingurițe, farfurii (de carton).

Valoarea estimata în lei fara TVA: 36 lei/persoană

Contract: NU

Termen de livrare/prestare/executare: 20 septembrie 2022

Alte menţiuni:

  • Locația exactă va fi în Cluj-Napoca, la sediul ADR Nord-Vest, Calea Dorobanților nr. 3, județul Cluj
  • Numărul exact de persoane va fi comunicat cu 1 zi înaintea evenimentului
  • În caz de probleme de sănătate sau forță majoră, serviciul poate fi anulat maxim cu 1 zi înainte
  • Plata se va efectua ulterior, pe bază de proces verbal de recepție și factura emisă de furnizor

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Termen depunere oferte 30.08.2022 ORA 11

Ofertele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională
Articolul următor
„Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”
Meniu
Sari la conținut