Achiziție servicii de formare profesională

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în calitatea de Responsabil Mediu, pentru 1  salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line RESPONSABIL MEDIU, cu emitere de certificat de absolvire ANC,
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:          

în perioada martie 2022

TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

 • Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu, inclusiv managementul gestionării deşeurilor
 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 • Elaborarea programului de management de mediu
 • Întocmirea documentației de management de mediu
 • Monitorizarea factorilor de mediu
 • Evaluarea riscului – supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență
 • Coordonarea programului de instruire a personalului
 • Elaborarea programului de audit intern şi realizarea auditului intern
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 48 ore instruire, din care minim 24 ore instruire teoretică şi minim 24 ore instruire practică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

 • Maxim 1300 lei fără TVA / cursant

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 21.02.2022 ORA 11

Articolul anterior
OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ȘI PROPUNERI DE PROIECTE DEDICATE  PATRIMONIULUI: ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ „REVITALIZAREA ORAȘELOR FORTĂREȚE”
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut