Achiziție servicii de formare profesională

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 3  salariaţi

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  3
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  în a doua jumătate a lunii aprilie 2021
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
  • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: 700 lei fără TVA / cursant

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 22.03.2021, ORA 11

Articolul anterior
Informare pentru prevenirea unei nereguli sistemice privind regula echivalentei!
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: “Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din comuna Salsig, judetul Maramures” si „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala din Comuna Salsig, judetul Maramures, cod SMIS 123611.
Meniu
Sari la conținut