A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: “Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din comuna Salsig, judetul Maramures” si „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala din Comuna Salsig, judetul Maramures, cod SMIS 123611.

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: “Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din comuna Salsig, judetul Maramures” si „Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala din Comuna Salsig, judetul Maramures, cod SMIS 123611.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.409.033,64 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.743.632,61 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de formare profesională
Articolul următor
Chestionar destinat IMM-urilor pentru pregătirea Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut