Achizitie pentru servicii de audit financiar

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati la achizitia pentru servicii de audit financiar, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România / ISA, al situaţiilor financiare ale ADR NORD-VEST  pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2016 întocmit în conformitate cu prevederile Ordinul 1969/2007 (cu modificarile ulterioare) emis de Ministrul Finanţelor Publice din România

Ofertantul castigator, la incheierea contractelului de servicii trebuie sa prezinte Autoritatii Contractante urmatoarele documente doveditoare:

– Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de  CAFR-copie legalizata.

– Carnet de membru cu mentiunea „ACTIV” -copie

– Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice in original

–  Declaratia pe proprie raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR

Valoarea estimata: 15000 lei

Sursa de finantare: Fonduri proprii

Ofertantii interesati, vor publica  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cumparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiară si va avea denumirea: Servicii audit financiar pentru ADR N-V.Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta. Ofertele se pot trimite si pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro.Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Ofertele financiare se intocmesc cu evidentierea pretului unitar  si a valorii totale cu si fara TVA.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 01.03.2017 .

Articolul anterior
Achizitie 2 bilete de tren
Articolul următor
Achizitie servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut