Achiziţie servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizita publica de servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 18.500 lei

Sursa finantare: fonduri proprii

codul CPV 79132000-8

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind achiziţia de:

Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015                                                                                    

Obiect achiziţie:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru următoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activităților de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperării in domeniul dezvoltării regionale (transnaționala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfecționare profesionala
  • Furnizarea serviciilor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Se vor achiziționa servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, având următoarele etape:

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2.  Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3.  Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

Clauze contractuale obligatorii:

Contractul va trebui sa contina cel puțin următoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizației:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate.

Termen de livrare/prestare/executare:

Auditul de recertificare se va derula in perioada octombrie-noiembrie  2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

Alte menţiuni:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerința de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de către  IQNet Ltd. sau de către un  alt organism de nivel international similar ( cerința de calificare)

– Oferta financiara va include pe langa costurile de recertificare si supraveghere si costurile legate de transportul, cazarea si masa auditorilor implicati in furnizarea serviciilor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro .

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 29.09.2017 ora 16.00.

Articolul anterior
Succes european înregistrat la finalizarea Apelului II pentru Voucherele NEPTUNE
Articolul următor
Achiziție servicii catering
Meniu
Sari la conținut