Achiziție de servicii de cazare în regim hotelier

Obiect achiziție: Achiziție de servicii de cazare în regim hotelier, achiziție de servicii de restaurant și de servire a mâncării, servicii de transport.

Scop achiziţie: achiziționarea serviciilor de cazare în regim hotelier, achizițiilor de servicii de restaurant și de servire a mâncării, serviciilor de transport– în scopul organizării vizitei de lucru, în mun. Oradea

Perioada: 10-11 decembrie 2021

Locația: mun. Oradea

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

În data de 10 decembrie 2021:

  1. Servicii hoteliere- cazare pt. data de 10.12.2021 în municipiul Oradea:

32 de camere regim “single” cu mic dejun buffet inclus (pt. dimineața 11.12.2021);

Cu sală de conferință dotată cu proiector și pânză de proiecție:

  • În data de 10.12.2021 între orele 10.00-14.00.

Valoare estimată: 230 lei/persoana

2. Servicii hoteliere masă, pt data de 10.12.2021:

a) Coffee break, pt 34 de persoane, servit intre ora 10.30-11.00 compus din: cafea, suc, apă, ceai și patiserie.

Valoare estimată: 30 lei/persoană.

b) Prânz, meniu fix, pt 34 de persoane:

• Ciorbă,  pui cu garnitură de orez,   Salată de varză, Desert, Apă;

• Prânz de post: ciorbă de post, garnitură de orez sau tocănită de post, desert, apă.

Valoare estimată: 105 lei/persoană .

c) Cină, bufet pt. 34 de persoane:

• carne cu garnitură, desert de ciocolată, apă;

• Mâncare  de post:  Recomandare: mâncare de linte, șnițel de soia, desert, apa plată 2 Litri.

 Valoare estimată: 110 lei/persoană.

  1. Servicii transport cu autocar pentru 34 de persoane, dotat cu aer condiționat si încălzire, în. Mun Oradea în data de 10.12.2021.

Costuri totale estimate: 1500 lei.

Alte mențiuni:

Numă participanți: aproximativ 34 de persoane

Numărul final de participanți se va anunța cu 1 zi înaintea evenimentului, care poate fi mai mic sau mai mare faţă de numărul estimat iniţial.

Pentru serviciile de cazare se va prezenta diagrama de cazare, care să conţină numele persoanelor care au beneficiat de cazare, semnată şi ștampilată de unitatea de cazare, din care să rezulte asigurarea cazării participanţilor cu evidenţierea corectă a numărului de camere tarifate în regim single şi perioada de cazare.

Va fi achitată contravaloarea serviciilor efectiv prestate (masă, cazare), pe baza listei de participanţi semnată de fiecare participant la eveniment.

Contract: NU

Termen de livrare/prestare/executare: 10-11 decembrie 2021.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 03.12.2021.

Articolul anterior
CORRIGENDUM PENTRU APELURILE DE PRESELECȚIE LANSATE DE ADR NORD-VEST: DIGIRURAL ȘI SACET
Articolul următor
CORRIGENDUM PENTRU APELURILE DE PRESELECȚIE LANSATE DE ADR NORD-VEST: DIGIRURAL ȘI SACET
Meniu
Sari la conținut