ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie 2 bucati alimentator 5V,minim  2,5A, pentru switch, cu mufa rotunda,

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze 2 bucati alimentator 5V,minim  2,5A, pentru switch, cu mufa rotunda,

Valoarea estimata 100 lei lei +TVA

Ofertantii interesati, vor publica ofertele,  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 30237100-0 si va avea denumirea Alimentator 5V, 2,5A sau se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 07.12.2017