Achiziție pentru închiriere sală de conferință

Obiect achiziţie: închiriere sală de conferință pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Referent responsabil gestionare documente în cadrul Departamentului OI Sănătate, Direcţia Investiţii, Relaţii Internaţionale şi Proiecte Proprii, pe perioadă determinată de 24 luni, cu normă întreagă.

La data prezentei, în cadrul ADR Nord-Vest, nu există nici o sală potrivită pentru condiții de proba scrisă în cadrul proceselor de recrutare cu mai mult de 8 participanți. La acest concurs s-au înscris 19 candidați, la data întocmirii prezentului referat. Pe lângă cei 19 candidați, la proba scrisă vor participa și 2 experți RU. Data probei scrise este 11.04.2024.

Perioada: 11.04.2024

Locatia: Cluj-Napoca

Cod CPV: 79952000-2

Valoare estimată în lei fără tva: 2.000 lei
Contract: NU
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Termen depunere oferte: 08.04.2024 ora 11
Ofertele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro
Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Articolul anterior
Pregătim un plan concret pentru a le oferi tinerilor suficiente motive să își construiască viitorul acasă!
Articolul următor
Achiziție de servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering
Meniu
Sari la conținut