Achiziție de servicii de formare profesională

Privind achiziţia de: Curs Expert Achiziții Publice;
Obiect achiziţie: Program formare profesională;
Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):
– FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezență fizică, cu emitere de certificat participare
– NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 9
– PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: luna aprilie 2024
– TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
– Achizitii publice in Romania- noutăți legisltive
– Pregătirea unei documentații de atribuire.
– Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
– Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);
– Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;
– Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
– Criterii minime de calificare; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
– Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;
– Unele particularități privind realizarea unui DUAE;
– Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
– Garanția de participare/buna executie;
– Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;
– Comunicări către ofertanți;
– Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare;
INIŢIEREA PROCEDURILOR, EVALUAREA OFERTELOR ŞI ATRIBUIREA CONTRACTULUI:
– Achiziția directă;
– Achiziția serviciilor din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
– Comisia de evaluare- numirea comisiei și atribuțiile membrilor/incompatibilăți și conflict de interese/modul de lucru al comisei;
– Proceduri de atribuire – Inițiere/Derulare proceduri de atribuire ON LINE– asemănări, deosebiri, riscuri;
– Proceduri de atribuire – Inițiere/Derulare proceduri de atribuire OFF LINE– asemănări, deosebiri, riscuri;
– Instrumente și tehnici speciale de atribuire – Acordul – cadru; avantaje şi riscuri; Sistemul de achiziții dinamic.
UTILIZARE S.E.A.P./ SICAP– noi funcţionalităţi-APLICAŢII:
Implementarea noilor formulare electronice europene eForms dezvoltate, potrivit Regulamentului
de punere în aplicare (UE) 2019/1780, al Comisiei din 23 Septembrie 2019 de stabilire a formularelor
standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și abrogarea Regulamentului
de punere în aplicare (UE) 2015/1986.

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 10 ore de instruire

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România

Contract: NU,
Alte menţiuni: NU
Valoarea estimata: 4100 lei/cursant + TVA (incluzand instruirea, serviciile de cazare si masa, daca este cazul).

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 04 Aprilie 2024

Articolul anterior
Achiziție de servicii de catering
Articolul următor
CORRIGENDUM nr. 4 pentru Ghidul Solicitantului 312.A
Meniu
Sari la conținut