Achiziția de servicii de formare profesională

Privind achiziţia de: Program de instruire pentru perfecționare în domeniul actualizărilor legislative din Codul Muncii 2024 și REVISAL

Obiect achiziţie: program de instruire (perfecționare profesională) cu emitere certificat de participare

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): seminar cu prezență fizică, cu emitere de certificat participare pentru 2 persoane;

PERIOADA: luna aprilie 2024;
DURATĂ CURS: minim 6 ore
LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în Cluj-Napoca

TEMATICILE CURSULUI/ INSTRUIRII:

 • Codul Muncii în anul 2024 – dispoziții generale, principii, reguli de interpretare, tipuri de contracte individuale de muncă. Modificări legislative recente:
  • Activitatea de telemuncă;
  • Noi tipuri de concedii (concediul parental, concediul de îngrijitor și zilele libere, etc.);
  • Noul contract individual de muncă. Noi drepturi ale salariaților (trecerea pe un post vacant sau trecerea la un program individualizat de muncă). Clauze speciale (clauza de mobilitate). Timpul delucru. Munca suplimentară. Contractele cu fracțiune de normă;
  • Demisia. Concedierea. Termenul de preaviz;
  • Munca la domiciliu și telemunca în contextul actual – noțiuni legale, clauze CIM, domenii de activitate în care se poate practica. Organizarea programului de lucru. Telemunca.
  • Munca nedeclarată. Contravenții și reguli de sistare a activității în acest caz;
  • Obligații angajator referitoare la documentele de personal;
  • Reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Semnătura electronică;
  • Aspecte legate de sănătatea și securitatea în muncă.
  • Concediul de odihnă;
  • Proiectul de lege care introduce săptămâna de lucru de 4 zile;
  • Hotărârea 970/12.10.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.
 • REVISAL – armonizarea modificărilor aduse Codului muncii, a legilor speciale cu HG 905/2017
  • REVISAL versiunea 6.0.9: actualizarea COR, corectarea afișării intervalelor de vechime în Raportul per salariat, în cazul contractelor încheiate într-o versiune anterioară;
  • Modificări legislative, probleme de interpretare și soluții practice de rezolvare a acestora. Aspecte metodologice privind completarea și transmiterea în REVISAL;
  • Obligații ale angajatorului în utilizarea REVISAL. Sancțiuni contravenționale și modalitatea de contestare a acestora în contextual aplicării corecte a legislației specifice;
 • Perspective de modificare a aplicației REVISAL – noul REGES on-line;
 • Contracte colective de muncă. Noua Lege a Dialogului Social – 237/2022. Negociere colectivă
  • Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă. Perspective legislative;
  • Încheierea contractelor colective de muncă;
  • Conflictele colective de muncă; Cercetarea abaterilor disciplinare și soluționarea lor;
  • Greva, inspecția muncii, răspundere juridică.

Contract: NU – menționarea clauzelor specifice (-)

Termen de livrare/prestare/executare: prima jumătate a lunii aprilie 2024
Valoarea estimată: 450 lei fara TVA/ persoana

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte: 27.03.2023.

Articolul anterior
Achiziția de servicii de formare profesională
Articolul următor
Achiziția de servicii de cazare, catering, restaurant, închiriere sală de evenimente și sală pentru servirea mesei
Meniu
Sari la conținut