Achiziția de curs în domeniul eticii și integrității

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Curs în domeniul eticii și integrității / strategia națională anticorupție 2021-2025;

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezență fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 3
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: a doua jumătate a lunii mai 2024
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Hotărârea nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
  • Masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei: Cod etic/deontologic/de conduită, Consilierul de etică, Declararea cadourilor, Declararea averilor și intereselor, Conflictul de interese, Incompatibilități, Interdicții dupa încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice, Transparența în procesul decisional, Accesul la informații de interes public, Protecția avertizorului în interes public; Reglementări europene, Funcții sensibile, Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică, Sectoare prioritare,
  • Aspecte practice privind implementarea măsurilor de transparenta instituțională și de prevenire a corupției: Cod etic/deontologic/de conduită, Declararea averilor, Declararea cadourilor, Conflicte de interese, Consilier de etică, Incompatibilități, Transparența în procesul decisional, Acces la informații de interes public, Protecția avertizorului de integritate, Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu, Interdicții dupa angajarea în instituții publice, Funcții sensibile,
  • Obiective generale și direcții de acțiune ale SNA 2021 – 2025,
  • Declarația de adeziune la obiectivele SNA,
  • Planul de integritate,
  • Seturile de indicatori de performanță – riscurile asociate obiectivelor si măsuri,
  • Etica și integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial,
  • Consilierea etică a personalului,
  • Conflicte de interese și incompatibilități,
  • Sistemul de raportare a iregularitatilor
  • Coripția
  • Măsuri practice pentru implementarea strategiilor nationale anticorupție
  • Aspecte practice privind implementarea măsurilor de transparența instituțională și de prevenire a corupției
  • Aspecte specifice implementării prevederilor HG nr. 599/2018

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 18 ore instruire

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România

Contract: nu

Valoarea  estimata fara TVA : 2200  lei / cursant – pachet de formare profesională (incluzând instruirea și servicii de cazare și masă, dacă este cazul)

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 24.04.2024

Articolul anterior
CORRIGENDUM nr. 5 pentru Ghidul Solicitantului 112
Articolul următor
Achiziția de curs în domeniul aplicării corecțiilor financiare
Meniu
Sari la conținut